Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. Galilei Galileo
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Položek : 0 ks      Cena celkem: 0 Kč

Nacházíte se: Úvod / Vše o nákupu

Vše o nákupu

Jak nakupovat:


1. Z levého menu si vyberete kategorii nebo podkategorii produktů o které máte zájem

2. Zobrazí se Vám náhledové obrázky výrobků z vybrané kategorie

3. Po kliknutí na obrázek nebo název výrobku se zobrazí detail výrobku s technickými parametry a popisem

4. Kliknutím na tlačítko koupit v detailu výrobků nebo v náhledech vložíte zboží do košíku. O tomto kroku jste také informováni v tzv. informačním okně.

5. Pro dokončení nákupu klikněte na velkou ikonku nákupního košíku vpravo nahoře.

6. Zobrazí se Vám rekapitulace košíku - všechno zboží, které jste do košíku vložili.

7. Pokud chcete změnit počet kusů zboží, upravte počty a klikněte na tlačítko přepočítat

8. Pokud chcete některé zboží z košíku odstranit, klikněte na červený křížek

9. Vyberte způsob dopravy a platby a klikněte na tlačítko objednat

10. E-mailem obdržíte rekapitulaci objednávky.

11. Pokud jste zadali platbu Převodem na účet, je nutné zaslat konečnou částku na náš účet Po připsání částky na náš účet bude zboží expedováno.


Doprava a platba:


Zboží Vám bude doručeno expresní doručovací službou PPL - doručení v pracovních dnech do 24 hod. po expedici zboží. Zákazník je v den doručení kontaktován telefonicky přepravcem. Není-li adresát zastižen, ani není možno zásilku předat náhradnímu příjemci ( za náhradního příjemce se považují plnoletí příbuzní příjemce či jiné osoby nacházející se v prostorách na doručovací adrese), je mu zásilka uložena na nejbližším depu PPL. Více informací získáte na www.ppl.cz .


Při výběru hmotnosti balíku je nutno připočítat hmotnost obalu dle velikosti objednaného zboží 0,3-1kg. Pokud je chybně zvolena hmotnost zásilky, cena dopravy je správcem eschopu upravena.


Cena dopravy pro Českou republiku:

Osobní odběr v prodejně AGROMARKET IRSI 0,-Kč

Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 5kg - dobírka 145,-Kč

Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 10kg - dobírka 170,-Kč

Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 25kg - dobírka 225,-Kč

Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 5kg - platba převodem 120,-Kč

Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 10kg - platba převodem 150,-Kč

Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 25kg - platba převodem 195,-Kč

Do Slovenské republiky nezasílámeVšeobecné obchodní podmínkyObchodní společnosti:

AGROMARKET IRSI s.r.o.

se sídlem Loukov 17, 768 75, Loukov

identifikační číslo: 28304845

zapsána OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59979

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.iagromarket.cz


1) Všeobecná ustanovení


Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky, jakož i ceny zboží, platí v internetovém obchodě www.iagromarket.cz. Ceny v kamenném obchodě se řídí dle vlastních obchodních podmínek. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).2) Objednání zboží a služeb


Nakupující si může objednávat pomocí nákupního košíku, e-mailu, či písemně na naši adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje nesmějí být a také nebudou poskytnuty třetí straně a budou sloužit pouze k vyřizování objednávek zákazníka (viz odst. Související zákony a předpisy níže).

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodejce vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.Vrácení zboží


Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)


V souladu se zákonem s § 1829 (odst.1) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, máte jako zákazník - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní

- od převzetí zboží;

- ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí;

- ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy uvedené výše.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba - spotřebitel (nikoliv na IČO jako podnikatel).


1) Kupující s výjimkou Podnikatele má právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží uzavřené prostřednictvím Stránek https://www.iagromarket.cz bez udání důvodu za dále uvedených podmínek.


2) Formulář Odstoupení od kupní smlouvy doručí Kupující Prodávajícímu spolu se zbožím určenému k vrácení:

(a) osobně na provozovně Prodávajícího, a to na adrese: Agromarket IRSI, Přerovská 1634, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

(b) doručením jakýmkoli přepravcem, a to na adresu: Agromarket IRSI, Přerovská 1634, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Formulář Odstoupení od kupní smlouvy je automaticky zasílán s potvrzením objednávky a dále je umístěn ke stažení na stránkách e-schopu v sekci VŠE O NÁKUPU .


3) Náklady na vrácení zboží Prodejci, při odstoupení od smlouvy, nese Kupující.


4) V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, je Kupující povinen prokázat na výzvu Prodávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle Smlouvy, od které je odstupováno.


5) V případě vrácení kompletní objednávky Prodávající vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


6) Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


7) Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (dále jen „Náhrada“). Prodávající je oprávněn nárok na Náhradu u Kupujícího jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.


8) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.Reklamační řád


Reklamační řád vydaný firmou AGROMARKET IRSI s.r.o. (dále jen prodávající) slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad zboží. Byl vypracován v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a vztahuje se na zboží zakoupené v naší prodejně a v našem e-shopu, u něhož jsou řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Prodávající je právnická osoba - AGROMARKET IRSI s.r.o., Loukov 17, IČO: 28304845, DIČ: CZ28304845. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující s tímto reklamačním řádem.PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ


Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu lze také považovat to, že zboží nemá dostatečnou životnost. Naopak za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.

Reklamace včetně odstranění vady a oznámení kupujícímu musí být vyřízena:

-bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění

-případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Zakoupené zboží je kupující povinen při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. Při shledání jakékoliv vady na zboží je kupující povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Pokud kupující neoznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá právo na právo z vadného plnění. Pokud se jedná o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží. V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, kupujícímu se doporučuje vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí zásilky odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce za podmínek uvedených v předchozím odstavci (právo kupujícího na reklamaci vadného zboží). V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zajištěn výrobek nový, a to bezplatně.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně způsobu použití zboží. V případě užívání výrobku v rozporu s tím, co deklaruje výrobce na svém výrobku, nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka a odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Pokud se vada u zboží, které koupil spotřebitel, projeví v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Pokud se vada projeví v následujících dvanácti měsících (po již uběhlé lhůtě prvních dvanácti měsíců), musí prokázat, že vada existovala již při převzetí, kupující.

Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE


Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (pokud byla záruka na jakost sjednána). Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dodacím listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovené občanského zákoníku o záruce za kvalitu za jakost. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění závady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky. Právo na reklamaci zboží zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.UPLATNĚNÍ REKLAMACE


Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou PPL. Reklamační formulář ke stažení je umístěn na konci těchto stránek. Vyplněný formulář zašle kupující elektronicky či poštou na adresu provozovny.  V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou PPL bude zásilka, po předchozí domluvě s prodávajícím, vyzvednuta na adrese kupujícího a odeslána na náklady prodejce.  Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis a označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje. Dále pak dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je Kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno. Reklamované zboží musí být řádně vyčištěné, vysušené a musí odpovídat obecným zásadám hygieny. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

- uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí

- přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis

- odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu

- reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU


Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1.7. 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Součástí tohoto Reklamačního řádu jsou obchodní podmínky, v platném znění.Mimosoudní řešení sporů


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Ochrana osobních údajů


1. Osobní údaje zákazníka prodávající zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.

2. Osobní údaje, které zákazník uvede v objednávce nebo v kupní smlouvě, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího.

3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů prodávajícího jsou dostupné zde

Tyto obchodní podmínky byly vydány dne 1.2.2021
Ke stažení:
Provozovatelem internetového obchodu iAgromarket.cz je AGROMARKET IRSI s.r.o., IČO: 28304845, se sídlem č.p. 17, 768 75 Loukov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 59979
Kontakt: e-obchod@iagromarket.cz, Mobil: 603 525 615, Tel: 573 395 569
© 2013 iAgromarket.cz - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com