Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. Galilei Galileo
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Položek : 0 ks      Cena celkem: 0 Kč

Nacházíte se: Úvod / Vše o nákupu

Vše o nákupu

- JAK NAKUPOVAT

- DOPRAVA A PLATBA

- OBCHODNÍ PODMÍNKY

- VRÁCENÍ ZBOŽÍ

- REKLAMACE

- OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jak nakupovat:

 1. Z levého menu si vyberete kategorii nebo podkategorii produktů o které máte zájem
 2. Zobrazí se Vám náhledové obrázky výrobků z vybrané kategorie
 3. Po kliknutí na obrázek nebo název výrobku se zobrazí detail výrobku s technickými parametry a popisem
 4. Kliknutím na tlačítko koupit v detailu výrobků nebo v náhledech vložíte zboží do košíku. O tomto kroku jste také informováni v tzv. informačním okně.
 5. Pro dokončení nákupu klikněte na velkou ikonku nákupního košíku vpravo nahoře.
 6. Zobrazí se Vám rekapitulace košíku - všechno zboží, které jste do košíku vložili.
 7. Pokud chcete změnit počet kusů zboží, upravte počty a klikněte na tlačítko přepočítat
 8. Pokud chcete některé zboží z košíku odstranit, klikněte na červený křížek
 9. Vyberte způsob dopravy a platby a klikněte na tlačítko objednat
 10. E-mailem obdržíte rekapitulaci objednávky.
 11. Pokud jste zadali platbu Převodem na účet, je nutné zaslat konečnou částku na náš účet Po připsání částky na náš účet bude zboží expedováno.


Doprava a platba:

Zboží Vám bude doručeno expresní doručovací službou PPL - doručení v pracovních dnech do 24 hod. po expedici zboží. Zákazník je v den doručení kontaktován telefonicky přepravcem. Není-li adresát zastižen, je mu zásilka opětovně doručována obvykle po telefonickém kontaktování přepravcem v náhradním termínu, případně je možné si zásilku vyzvednout na nejbližším depu PPL. Více informací získáte na www.ppl.cz .

Při výběru hmotnosti balíku je nutno připočítat hmotnost obalu dle velikosti objednaného zboží 0,3-1kg. Pokud je chybně zvolena hmotnost zásilky, cena dopravy je správcem eschopu upravena.


Cena dopravy pro Českou republiku:
Osobní odběr v prodejně AGROMARKET IRSI 0,-Kč
Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 5kg - dobírka 140,-Kč
Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 10kg - dobírka 165,-Kč
Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 25kg - dobírka 215,-Kč
Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 5kg - platba převodem 115,-Kč
Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 10kg - platba převodem 145,-Kč
Přepravní službou PPL- balík do hmotnosti 25kg - platba převodem 185,-Kč

Do Slovenské republiky nezasíláme

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti
AGROMARKET IRSI s.r.o.

se sídlem Loukov 17, 768 75, Loukov

identifikační číslo:
28304845
zapsána OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59979

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.iagromarket.cz


1) Všeobecná ustanovení


Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Tyto obchodní podmínky, jakož i ceny zboží, platí v internetovém obchodě www.iagromarket.cz. Ceny v kamenném obchodě se řídí dle vlastních obchodních podmínek.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

2) Objednání zboží a služeb

Nakupující si může objednávat pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje nesmějí být a také nebudou poskytnuty třetí straně a budou sloužit pouze k vyřizování objednávek zákazníka (viz odst. Související zákony a předpisy níže).
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodejce vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.


Vrácení zboží
Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

V souladu se zákonem s § 1829  (odst.1) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).


(1)Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2)Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3)Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4)Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.


Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek
- Kontaktujte nás písemně na emailovou adresu e-obchod@iagromarket.cz s požadavkem odstoupení od smlouvy.

- Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu, seznam vráceného zboží a číslo účtu pro možnost vrácení částky.
- Zboží odešlete zpět  na adresu naší provozovny, uvedenou v sekci kontakt.

- Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato.
- Doporučujeme zboží pojistit.
- Zboží je nutné dle
§ 1831, odstavec 2, doručit zpět na naši adresu bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
- Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho stavu Vám v případě splnění výše uvedených podmínek zašleme celou odpovídající částku, kterou jsme od Vás obdrželi, zpět převodním příkazem nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy.

· Zboží musí splňovat následující podmínky:

o musí být v původním nepoškozeném obalu

o nesmí být použité

o musí být nepoškozené,

o musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

o s originál dokladem o koupi

- V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
- V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží nebude převzato zpět

Reklamační řád
vydaný firmou AGROMARKET IRSI s.r.o.  (dále jen prodávající)
Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v naší prodejně a v našem e-shopu, u něhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
Prodávající je právnická osoba - AGROMARKET IRSI s.r.o., Loukov 17, IČO: 28304845, DIČ: CZ28304845.  Převzetím zboží od prodávajícího tj. vyzvednutím zboží  přímo v  prodejně  nebo převzetím zboží na poště či od přepravce, souhlasí kupující s tímto reklamačním řádem.

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ
Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
-bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění
-případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Zakoupené zboží je kupující povinen při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. Při shledání jakékoliv vady na zboží , je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.  Na vady či jiné případy v rozporu s kupní smlouvou, které se projeví v prvním půlroku záruční doby, se automaticky hledí, jako by existovaly již při převzetí věci, pakliže to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže, že se vada nebo jiný případ rozporu s kupní smlouvou projevily teprve po převzetí věci (§ 616 odst. 4 občanského zákoníku). V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zajištěn výrobek nový, a to bezplatně. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně způsobu použití. V případě užívání výrobku v rozporu s tím, co deklaruje výrobce na svém výrobku, nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje. Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.
U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.


LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dodacím listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit nebo zkrátit a to v případě, vyžaduje-li to charakter výrobku deklarovaný výrobcem.
Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění závady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.
Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.Právo na reklamaci zboží zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno.  Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu,  podrobný popis a  označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje. Dále pak dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího  nebo dobírkou nebude přijato. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno. Reklamované zboží musí být řádně vyčištěné, vysušené a musí odpovídat obecným zásadám hygieny.  V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.
Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží: -uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí
-přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
-odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
-reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.
O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.


PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1.7. 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Součástí tohoto Reklamačního řádu jsou obchodní podmínky, v platném znění.

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel internetového obchodu IAGROMARKET.CZ se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.
 2. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Provozovatelem internetového obchodu iAgromarket.cz je Agromarket & Agrobazar s.r.o.
Kontakt: e-obchod@iagromarket.cz, Mobil: 603 525 615, Tel: 573 395 569
© 2013 iAgromarket.cz - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Pomoc světla  |   Bachovy esence  |   Smartphone 1  |  LED bulbs   |   Car Accesories  |   Realizace: w-software.com