Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. Galilei Galileo
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Položek : 0 ks      Cena celkem: 0 Kč

Nacházíte se: Úvod / Zásady pro zpracování osobních údajů

Zásady pro zpracování osobních údajů


Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?


Správcem Vašich osobních údajů je společnost AGROMARKET IRSI s.r.o., IČO: 28304845, se sídlem Loukov 17, 768 75 Loukov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 59979 (dále také jen „správce“).


Správce můžete kontaktovat:


Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.
Jaké osobní údaje správce zpracovává a proč?Správce zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

1. Identifikační údaje:

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) správce potřebuje k tomu, aby Vás byl schopen identifikovat a mohl Vám umožnit nákup zboží.2. Adresní údaje:

Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, obec, PSČ, stát) případně dodací údaje, (pokud se liší od adresních), správce potřebuje pro odeslání zboží na správnou adresu. Správce tyto údaje navíc potřebuje jako součást Vaší identifikace, a dále pro případ, že by Vás musel kontaktovat dopisem.3. Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) správce využívá k tomu, aby Vás mohl informovat v případě jakýchkoliv změn ohledně objednaného zboží nebo dalších nutných záležitostí.


4. IČO:

Pokud nakupujete v pozici podnikatele, je nutné uvést také IČO. IČO správce potřebuje pro vystavení daňových dokladů a zároveň jako součást identifikace.5. Název firmy

Pokud nakupujete v pozici podnikatele, je nutné uvést i název firmy. Název firmy správce potřebuje pro vystavení daňových dokladů a zároveň jako součást identifikace.Pokud správci neposkytnete Vaše výše uvedené osobní údaje, správce nemůže vyřídit Vaše objednávky a dodat Vám zboží.6. DIČ

Pokud nakupujete v pozici podnikatele, správce Vám doporučuje uvést i DIČ. DIČ správce potřebuje pro vystavení daňových dokladů.7. Informace o nákupech:

Informace o Vašich nákupech správce uchovává proto, aby věděl, k čemu se zavázal a mohli jste u správce uplatnit záruku.8. Při registraci Vašeho uživatelského účtu správce zpracovává informace nutné k tomu, abyste se ke svému uživatelskému účtu mohli přihlásit, tj. kromě osobních uvedených v bodech 1 až 5 dále zpracovává Vaše uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nebyli schopni umožnit.
Jak správce Vaše osobní údaje využívá, pokud jste k tomu udělili souhlas?


Správce zpracovává osobní údaje z důvodu jeho oprávněného zájmu:

  1. pro marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků;

  2. pro účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);

  3. pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když jsou tyto soutěže, ankety či jiné akce pořádány správcem.

V každém mailu máte možnost odběr těchto zpráv zrušit, případně můžete zasílání takových emailů dopředu odmítnout emailem zaslaným na adresu e-obchod@iagromarket.cz nebo nezaškrtnutím zaškrtávacího tlačítka „chci zasílat newsletter“ před odesláním objednávky zboží.


Aby Vám správce usnadnil a zpříjemnil užívání našich webových stránek a zároveň aby je neustále vylepšoval, správce zpracovává i cookies. Pokud si o zpracování cookies chcete přečíst více, klikněte zdeJak dlouho správce Vaše osobní údaje uchovává?


Vaše údaje správce uchovává 5 let od nákupu a potom je anonymizuje. Pokud jste si zřídili uživatelský účet, pak správce uchovává údaje z něj po dobu, kdy je účet aktivní. Po 5 letech neaktivity správce účet smaže a údaje uchovává po dobu dalších 5 let. Po tuto dobu správce uchovává Vaše osobní údaje proto, aby mohl správně reagovat v případě jakéhokoli sporu.


Pokud správce uchovává některé údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Takové údaje pak správce smaže, případně je nebude používat pro účely, pro které jste udělili souhlas.


Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje správce v některých případech ukládají právní předpisy České republiky.Jak správce Vaše osobní údaje zpracovává a komu Vaše osobní údaje předává?


Osobní údaje správce zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců.


Některé Vaše osobní údaje zpracovávají za správce zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.), nicméně správce Vaše osobní údaje nepředává jiným osobám ani s databázemi nijak neobchoduje. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u správce v bezpečí.


Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy a osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?


V souladu se zásadami pro zpracování osobních údajů máte tato práva:

1. právo na přístup ke svým osobním údajům – můžete se zeptat, jaké osobní údaje správce eviduje, jak je správce v průběhu zpracovával a jak je bude zpracovávat v budoucnu;

2. právo opravu osobních údajů – pokud jsou Vaše osobní údaje uvedeny nesprávně;

3. právo na omezení zpracování osobních údajů – správce může Vaše osobní údaje uchovávat, ale nesmí s nimi nakládat;

3.1. pokud popřete přesnost údajů a správce potřebuje Vaše sdělení ověřit;

3.2. pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, aby je správce vymazal - místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;

3.3. pokud již správce Vaše osobní údaje nepotřebuje, ale požádáte ho o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

3.4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než správce ověří, zda budou osobní údaje dál zpracovávány v jeho důležitém zájmu nebo je už nebude zpracovávat;

4. právo na výmaz osobních údajů – jde o tzv. právo být zapomenut – správce musí na Vaši žádost vymazat všechny Vaše osobní údaje, které eviduje; správce není oprávněn vymazat údaje, které musí uchovávat podle právních předpisů (například podle zákona o účetnictví);

5. právo vznést námitku proti zpracování – pokud se domníváte, že správce zpracovával Vaše osobní údaje nad rámec jeho oprávněných zájmů;

6. právo na přenositelnost osobních údajů – správce Vám na požádání poskytne Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě s Vámi uzavřených smluv a souhlasu;

7. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

8. právo předem odmítnout zasílání obchodních sdělení;

9. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že správce porušuje pravidla zpracování osobních údajů.Tato práva můžete uplatnit písemně na adrese:

Agromarket IRSI s.r.o, Loukov 17, 768 75 Loukov

nebo elektronicky prostřednictvím emailu zaslaným na emailovou adresu správce:

e-obchod@iagromarket.cz
Podmínky zabezpečení osobních údajů


Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně těchto zásad ochrany soukromí, můžete správci napsat na email e-obchod@iagromarket.cz nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v záhlaví těchto zásad ochrany soukromí. Tyto zásady správce může aktualizovat. Proto Vám správce doporučuje, abyste se na tuto stránku občas podívali.


Tyto zásady byly vydány dne 1.2.2021


Provozovatelem internetového obchodu iAgromarket.cz je AGROMARKET IRSI s.r.o., IČO: 28304845, se sídlem č.p. 17, 768 75 Loukov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 59979
Kontakt: e-obchod@iagromarket.cz, Mobil: 603 525 615, Tel: 573 395 569
© 2013 iAgromarket.cz - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com