Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. Galilei Galileo
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Položek : 0 ks      Cena celkem: 0 Kč

Nacházíte se: Úvod / Něco pro zdraví

Něco pro zdraví


-Pět Tibeťanů

-Kajanský pepř a jeho léčivá sílaPět Tibeťanů
Po celém světě je ve starých duchovních řádech, které po staletí v skrytu uchovávaly tajemství života, zjevně cítit pohyb. Prakticky v každém mystickém společenství se dnes ví, že vědění, tak pečlivě střežené několika vyvolenými, se nyní poprvé musí zpřístupnit celému lidstvu.

Lidstvo, oddělené od hlubšího pochopení života, se vyčlenilo z přírody, a tím zbloudilo na své cestě. Ztratili jsme své místo ve světě, který vyžaduje naši aktivní účast – ve světě, který volá po jasném poznání našeho pravého bytí a šeptá o zákonitostech všech těchto skutečností, které zdánlivě leží mimo dosah našeho porozumění. Přesto se musíme pokoušet porozumět, naše nevědomost nás jinak, přivede do propasti.

Jsme dnes již tak daleko, že se dokonce považujeme za oběti svého života. A protože nám chybí smysl pro vnitřní mistrovství, se zoufalou posedlostí se držíme svých masek a svou existenci vnímáme jen tím, že se promítáme do světa.

Ve skutečnosti však, nemůžeme očekávat, že by se naše role bezmocných diváků mohla změnit, dokud si neuvědomíme, že jsme schopni, pochopit i ty nejhlubší zákony božského tajemství života a smrti.

Všude na světě toto tajemství lidé hledají. Začali objevem sebe sama, svého fyzického a energetického těla. V nás samých se odehrávají tajemství; to, co probíhá v našem těle, pouze zrcadlí celý vnější svět. A vědomí, že nutně procházíme záhubným během osobního života od narození po stáří a smrt, nás motivuje, abychom z této určenosti hledali nějaké východisko.

Je tu cesta, vždycky tu byla. Stáří není žádný předurčeny konec, není to v žádném případě nevyhnutelný výsledek života, je to docela jednoduše projev opouštěni našeho návratu fyzického těla, jestliže se nenaučíme ustoupil ve spojeni s vědomím našeho těla, pak si nemůžeme být ani vědomi svého potenciálu světla, který vlastníme, našich energetických těl, řízených vyššími zákony univerza, které nám předvádějí iluzi tělesného rozpadu.

Naše spirála DNS nám
dodává mechanismus, který dokonale kopíruje každou buňku. To znamená, že buňky, které odumřou, jsou nahrazovány novými, a to v nekonečné genetické řadě. Proč tedy stárneme – se všemi negativními důsledky? Věda tuto záhadu luští od objevu DNS.

Všichni velcí světci a mistři odpověď znali. Leží v leníci vztahů mezi materií a duchem bez formy, v tom, jak se tyto dva božské stavy bytí v zájmu zachování života navzájem ovlivňují. Neviditelné životní energie jsou původem všech věcí a jejich předlohou. Můžeme jejich existenci zažít a učit se znát zákony jejich působení a vlivu, stejně jako všichni hledající kdykoliv v minulosti. Existují cesty, jak tento tok energie, který proudí uvnitř i vně fyzického i energetického těla, zesílit tak, že se celý tento systém omlazuje. Velcí mistři trávili celý svůj život vyvíjením schopností nutných k řízení a ovládáni tohoto prouděni, které vyživuje žlázy i ostatní orgány těla. Nyní se konečně začíná i zapadni svět seznamovat s výsledky jejich práce.

Ve fascinující Kelderové knize se seznámíme S tajemstvím, které bylo velmi dlouho ukrylo ve starých tibetských klášterech. Aniž by se zdržoval obtížnými disciplinami nebo dogmaty, nechává autor vše nedůležité stranou a vede nás přímo a rychle k cvikům, které způsobují omlazeni. Na základě jednoduchého a jasného popisu muže provádět tyto cviky skutečně každý – ať je jeho zdravotní slav jakýkoliv, jelikož velmi účinně stimuluji energetický systém lidského lěla. dostavuji se výsledky rychle a zřetelně: cvičící pociťuje, jak fantastickou rychlosti roste jeho energie. Už při provádění prvního cviku máme velmi příjemné pocity, protože rychlé otáčení pomáhá emocionálnímu tělu očistit se od negativních energií. Většina lidí je zajatcem svého tyranského emocionálního těla, které už není schopno zbavil se starých poraněni a utkvělé touhy po pomstě. Když jsou negativní energie v těle zablokovány, nemáme vůbec sílu vest harmonický šťastný život.Vypadá to jako velmi přehnané, že pouhé otáčení těla může změnit naše pocity, zbavit nás deprese a jiných negativních emocí, ale je to tak! Točení zrychluje vibraci naši aury, takže se naše vědomí automaticky pozvedá k vyšším oktávám poznání. Nepohyhlivost způsobovaná depresemi a nerozhodností mizí a my jsme schopni pocítit onu velkou sílu, která k nám přichází, máme k dispozici velké množství energie.

Otáčení ve směru
hodinových ručiček posiluje naši auru natolik, že vysílá navenek, signály energie a vlévá sílu do fyzického těla. Lepšího zdraví a sily se skutečně dosahuje buněčným vnímáním nových rovin energie. Buňky začínají pracovat, jako by byly součásti mladého, vibrujícího těla.

Ostatní cviky jsou pro tělo stejně důležité. Jsou tak jednoduché, že je muže provádět člověk, každého věku, a jsou navíc lak dokonale vyvinuly, že ovlivňuji všechny tělesné regulační systémy: např. žlázy s vnitřní sekrecí, krevní oběh. energetický systém atd. Tento způsob mocného posilování těla ho zmlazuje na biochemické úrovni enzymů a hormonů. Všichni víme. že hormonální aktivita má vliv nejen na to. jak se cílíme, nýbrž i na samu naši emocionální stabilitu

Dýchání hraje při cvicích velkou roli a cvičící by měl dbát mi to, aby dýchal ve správném rytmu. Když dýcháme, dopřáváme tělu. aby přijímalo čistou pránu, nejvyšší dar života.Největší překážkou pro každé nové nadějně řešení beznadějné zkušenosti a stárnutí je právě vtažení do našeho hektického každodenního života. Peter Kelder nám daroval pět důležitých cviků nebo ritů, které nám nezaberou moc času, a přece přinášejí velký užitek. Nemusíme studovat složité filozofie, a přece jsou nám zprostředkovány – na nejhlubší rovině našich tělesných funkcí a naší tělesné pravdy.Duchovní tělo ovládá fyzické. Když provádíme tyto cviky zcela soustředěně, jasně oznamujeme fyzickému ţělu, co chceme: vibrující, nestárnoucí životní sílu. Když se jednáním zúčastňujeme svého těla, zhášíme beznadějný pocit, že jsme řízeni nějakou strašlivou vnější silou Naše schopnost dosáhnout žádaného stavu spokojenosti je tak významně podpořena. Když je loto poselství tělu zřetelné, také na ně reaguje. Tělo se nikdy nerozhoduje samo stárnout nebo slábnout.

Nestárneme působením DNS, nýbrž tím, že vědomí ztrácí odvahu zatěžovat se mnohdy náročným vytvářením forem. Strach a lenost jdou ruku v ruce se stárnutím a my se vracíme k vitalitě tím, že tuto setrvačnost překonáme. Energie, zrozená z pohybu, uvolňuje naši pozornost z moci strachu. Uvidíte, přátelé, že tyto velkolepé cviky vás povedou bezpečně po stezce sebe nalézání tím, že svedou pozornost vašeho fyzického, emotivního, mentálního a duchovního těla do jednoho společného bodu, vašeho „středu“. Tam se budeme potkávat. V lásce Chris Griscom

Energetické rity

Pět „Tibeťanů“: první cvičení

„První ritus,“ je velmi jednoduchý. Má jediný účel: urychlit otáčení jednotlivých center. Děti to při svých hrách dělají stále.

Postavíte se zpříma a rozpažíte ruce rovnoběžně se zemí. Pak se otáčíte kolem své osy, až se vám lehce točí hlava. Důležité je, abyste se otáčeli zleva doprava, jinými slovy ve směru hodinových ručiček.

Většina dospělých se bude zpočátku otáčet jen asi šestkrát, než se jim zatočí hlava. Jako začátečník se také nepokoušejte o víc. Jestli mále potom chuť si sednout nebo lehnout, protože se vám příliš točí hlava, udělejte to.. Postupem času, když budete pravidelně provádět všech pět ritů, budete se moci točit stále vícekrát a pocit točení hlavy bude stále víc ustupovat.


Pět „Tibeťanů“: druhé cvičení

Při druhem cviku si lehneme na rovný kus země obličejem vzhůru. Doma si můžeme lehnout na koberec nebo na nějakou měkkou podložku..

Když ležíte rovně na zádech, natáhněte ruce podél těla dlaněmi dolů, přičemž prsty jsou pevně vedle sebe. Potom pozvedněte hlavu a zatlačte bradu do prsou. Zároveň zvedněte nohy do svislé polohy. Záda zůstávají zcela na zemi. Jestli to dokážete, můžete nohy natáhnout dál směrem k hlavě. Kolena mají být při tom naprosto rovná. Pak pokládejte pozvolna hlavu i nohy zpátky na zem. Uvolněte všechny svaly a zopakujte cvik ještě jednou, aniž byste se příliš namáhali. Při opakování každého cviku dodržujte pravidelný rytmus dýchání: nadechněte se, když zvedáte hlavu a nohy, a zvolna vydechněte, když je pokládáte. Mezi tím, když odpočíváte a uvolňujete svaly, dýchejte pravidelně v normálním rytmu. Čím hlouběji dýcháte, tím lépe. Jestliže mále trénované břišní a zádové svaly, cvičte s nataženýma nohama. Pro ty, kteří to nedokáží, je však možné provádět cvik s nohama mírně pokrčenýma.

Pět „Tibeťanů“: třetí cvičení

„Třetí ritus se má cvičit bezprostředně po druhém. Je také velmi jednoduchý. Musíte klečet na podlaze s napřímeným tělem a opírat se prsty u nohou. Ruce leží po straně trochu zezadu, dlaněmi na stehenních svalech.

Pak zvolna skloňte hlavu a zátylek dopředu a přitáhněte bradu k hrudi. Potom hlavu opatrně zakloňte dozadu, ale jen tak daleko, jak je vám to příjemné. Zároveň nakloňte páteř trochu dozadu. Během zaklánění si pomáhejte tím, že se opřete pažemi o stehna nebo o hýžďové svalstvo. Pak se navraťte do výchozí pozice a začněte ritus znovu. Stejně jako u druhého cviku i zde byste měli dbát na rytmus dýchání. Zhluboka se nadechněte, když se zakláníte a vydechněte, když se vracíte do výchozí pozice. Hluboké dýchání je nanejvýš prospěšné, naplňujte proto plíce co nejvíc.

Pět „Tibeťanů“: čtvrté cvičení

Sedněte si nejprve na zem s nohama dopředu, chodidla 30 cm od sebe. Držte si své tělo zpříma a ruce položte podél těla dlaněmi na zem. Bradu držte rovně a pak ji přitáhněte k hrudi.

Potom se zvolna zaklánějte. Současně zvedejte trup tak, že ohnete kolena, zatímco ruce zůstávají natažené. Trup vytvoří se stehny jednu rovinu rovnoběžnou se zemí. Paže a lýtka musejí být kolmo k zemi. Potom napněte na okamžik všechny svaly, ale nepřestaňte při tom dýchat. Nakonec se vraťte do výchozí pozice, uvolněte svaly a odpočiňte si, než cvik provedete znovu.

Také při tomto ritu je důležité dýchání. Nadechněte se zhluboka, když začnete zvedat trup. Když napínáte svaly, nemusíte zadržovat dech. Když se vracíte do sedu, úplně vydechněte a po krátkém odpočinku opakujte cvik ve stejném dechovém rytmu.“

Pět „Tibeťanů“: páté cvičení

Plukovník pak pokračoval: „Když provádíte pátý ritus, jste obličejem otočeni k zemi. Váha spočívá na rukou, dlaně přitom leží na zemi, a na prstech u nohou. Během tohoto cviku by ruce i nohy měly být asi 60 cm od sebe a pokud možno natažené.

Pak se pokuste protáhnout v zádech, aby tělo bylo prověšeno dolů. Zakloňte při tom co nejvíc hlavu. Potom pomalu zvedejte pánev vzhůru, až tělo vytvoří obrácené V. Zároveň tlačte bradu k hrudi. To je všechno. Vraťte se do výchozí pozice a začněte znovu.

Na konci prvního týdne bude průměrně zdatný člověk pociťovat tento cvik jako zvlášť obohacující. Jakmile tento cvik zvládnete, nechte tělo z pozvednuté pozice lehce klesnout až k bodu, kdy se bude téměř, ale ne zcela, dotýkat země.

Při dýchání platí totéž, co u ostatních cviků. Nadechněte se zhluboka, když tělo zvedáte, a úplně vydechněte, když ho prověsíte dolů.“

Zdroj Pět Tibeťanů Peter Kelder


Kajanský pepř a jeho léčivá síla

Vnitřní užití


Vnější užití


Kajenský pepř je pálivý plod, který se používá hlavně pro dochucování pokrmů. Plody se většinou suší a melou a nebo zbaví semínek a zapékají a potom teprve melou a drtí na pepř – Kajenský pepř.

Kajenský pepř se používá do pálivých jídel ale také jako rostlinný doplněk pro léčebné účely. Pro léčebné účely používejte vždy syrový.

Je to stimulující rostlina, kterou lidé často nazývají chilli (papričky s menší pálivostí ale podobným účinkem), což je aztécký název pro pálivé papričky.

Hlavní léčivé vlastnosti kajenského pepře pochází ze složky, která se nazývá capsaicin. Je to ingredience, která dodává paprikám onu pálivost. Papriky všeobecně obsahují od 0- do 1,5% capsaicinu. A podle toho se měří papriky na stupně pálivosti. Stupeň pálivosti určuje použití papriky a její hodnotu. Všeobecně čím je paprika pálivější, tím více capsaicinu obsahuje. Capsaicin nejenom dodává paprice pálivost, ale také snižuje soudružnost krevních destiček a odstraňuje bolest. Dalšími složkami jsou vitamin E a vitamin C a karotenoidy.

Neexistuje jiná bylina, která pomáhá, aby vám krev proudila rychleji, než kajenský pepř. Kajenský pepř rozhýbe vaši krev.

Kajenský pepř je nejlepší známý stimulant pro cirkulaci krve. Můžete užívat jakékoliv jiné byliny a preparáty, ale pokud máte špatnou cirkulaci do vašich jater, nic vám to nepomůže. Kajenský pepř zvýší cirkulaci vaší krve okamžitě během několika sekund lépe, než jakákoliv jiná bylinka.

Když máte něco nemocného, často je tato oblast nedostatečně prokrvována. Krev přináší živiny a uzdravující komponenty bylin a jiných léčiv. Krev také vymývá a odnáší pryč odpadní látky. Kajenský pepř se procpe přes všechny zablokované cévy a vlásečnice, aby se dostal do postižené oblasti, a bere s sebou všechny minerály a vitamíny, které sníte a všechny ty důležité léčivé složky bylin, které užíváte.

Je doporučeno, aby se raději užíval kajenský pepř jako prášek než tablety. Protože jinak z toho člověk získá jenom malý užitek, pokud užívá jen tablety. Když si dáte kajenský pepř do úst, začne váš žaludek připravovat trávicí šťávy ještě před tím, než se tam kajenský pepř dostane. Takže když kajenský pepř přijde do žaludku, žaludek je na to připraven. Stejně je tomu například s česnekovými tabletami.

Ale pokud spolknete tabletku, váš jazyk nic necítí. Tabletka sklouzne do žaludku a žaludek si také nejdříve ničeho nevšimne. Ale za pět minut se želatina a najednou máte v žaludku čajovou lžičku kajenského pepře a váš žaludek i celé tělo je v šoku. Pěkně jste ho překvapili. Ale celkem nemile.

A přitom některé léčivé účinky kajenského pepře začínají přímo ve vašich ústech. Když se kajenský pepř dotkne vašeho jazyka, je okamžitě vstřebán a nervová zakončení pošlou do celého těla signály – pošlete do celého těla nové vlny čerstvé krve.

Kajenský pepř se již léta používá pro své léčivé schopnosti. Obsahuje i další vitamíny, jako vitamin A, C a dokonce i B komplex, vápník a draslík a tudíž je velkým pomocníkem pro trávicí systém a funguje jako katalyzátor. Zvyšuje účinek dalších potravin a bylin, které se spolu s ním užijí. Je velmi léčivý i pro srdce a oběhový systém. Studie ukazují, že kajenský pepř dokáže přetvořit tkáně v žaludku a peristaltiku v tenkém střevu.

Již dlouhá staletí ho přírodní lékaři používají pro léčbu bolesti žaludku, křečí, plynatosti, křečových žil, alergií a zácpě. Jedna z nejúžasnějších léčivých schopností kajenského pepře je skutečnost, že byl už nesčetněkrát použit znovu a znovu pro úlevu srdečního infarktu:

Kajanský pepř jako rychlá pomoc při srdečním infarktu - čajová lžička kajenského pepře v teplé vodě. Toto je nejrychlejší pomoc pro srdce, protože srdci se dostane okamžitá výživa. Většina srdcí trpí podvýživou díky průmyslově zpracovaným potravinám, které používáme, ale je plno dobrých jídel, které lidé mohou jíst. Každý by měl znát použití kajenského pepře a mít ho doma, protože srdeční infarkt může přijít na Vaše známé či drahé kamarády kdykoliv. A dokonce i na Vás. Teplý čaj je rychlejší a lepší v účinnosti než tablety, kapse či studený čaj, protože teplý čaj otevírá buněčnou strukturu – a jsou připravenější akceptovat kajenský pepř mnohem rychleji a tak to dojde přímo k Vašemu srdci skrze Vaše tepny a poskytne mu potřebnou výživu.“

Lidové léčitelství říká, že ideální léčba pro bolesti v krku je kloktání teplé vody se špetkou kajenského pepře: „Tato léčba funguje, když antibiotika selhala a je skvělá pro ty, kteří trpí bolestmi v krku po dlouhé týdny (u kterých už to vede k chronickému stádiu).

Kajenský pepř je také velmi účinným prostředkem pro zástavu krvácení. Ať už vnitřního či vnějšího. Ale chce to jednat co nejrychleji a bez přemýšlení nad prvotní pálivostí, když nasypete prášek přímo na ránu. Nejenže to ránu zacelí, ale také vydesinfikuje a nastartuje léčivé schopnosti těla.

Kapsaicin také stimuluje krevní oběh, snižuje nadměrnou srážlivost krve, ale také posiluje činnost srdce, tepen i kapilár.

Kromě toho má silný antibakteriální efekt a podporuje tak imunitní systém.

Blokuje pocity bolesti, protože omezuje produkci tak zvané substance P, která je odborníky považována za hlavního posla bolesti mezi senzorickými nervy a mozkem. Jeho protibolestivý účinek je značný především při lokální aplikaci. To jsou ony známé „pálivé“ náplasti, které kupujeme v lékárně.

Kajenský pepř může také podporovat trávící funkce, protože pomáhá sekreci žaludečních šťáv a tím k lepší funkci žaludku.

Kajenský pepř se proto může použít při obtížích související se slabším krevním oběhem, při pocitu studených nohou. Vhodný je při bolestech kloubů, při nedostatečné sekreci žaludečních šťáv a při bakteriální infekci.

Kajenský pepř může přivodit pálivý pocit při vylučování stolicí, ale ten brzy zmizí, pokud je užíván pravidelně a organismus má čas si zvyknout.


Fotogalerie:


PRVNÍ CVIČENÍDRUHÉ CVIČENÍTŘETÍ CVIČENÍČTVRTÉ CVIČENÍPÁTÉ CVIČENÍ
Provozovatelem internetového obchodu iAgromarket.cz je AGROMARKET IRSI s.r.o., IČO: 28304845, se sídlem č.p. 17, 768 75 Loukov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 59979
Kontakt: e-obchod@iagromarket.cz, Mobil: 603 525 615, Tel: 573 395 569
© 2013 iAgromarket.cz - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com