Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. Galilei Galileo
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Položek : 0 ks      Cena celkem: 0 Kč

Nacházíte se: Úvod / Zahrádkářské potřeby / Pachový ohradník HAGOPUR - KONCENTRÁT

Pachový ohradník HAGOPUR - KONCENTRÁT

Pachový ohradník HAGOPUR - KONCENTRÁT
Kat. číslo:
Dostupnost: skladem
Cena s DPH: 593 Kč

   

doporučit známénu  /   dotaz na prodejce

Pachový ohradník HAGOPUR - KONCENTRÁT

PACHOVÝ OHRADNÍK - KONCENTRÁT

Popis produktu:

Pachový plot – koncentrát je přirozená účinná látka, která se dávkuje a aplikuje pomocí aplikátoru na pachové ploty. Žádoucího dlouhodobého účinku dosáhneme pouze v součinnosti s předem aplikovanou pachovou pěnou (nosný materiál s funkcí zásobníku). Tím se zvyšuje pozornost zvěře, která však zůstává ve svém přirozeném životním prostředí a i nadále migruje. Ochranného účinku dosahujeme v kombinaci se zvuky a pohybem silničního provozu.

Použití:

Do ztvrdlých pěnových koulí/ pruhů zapíchněte aplikátor a vstříkněte do pěny pachový koncentrát (asi 2 sek.). Tím zajistíte účinek pachového plotu po dobu dalších až 3 měsíce. Jedna nádoba obsahuje asi 500 ml, tzn. obsah stačí pro kompletní obnovu pachového plotu umístěného ve dvou řadách v délce 500 m podél jedné strany silnice.

Návod k použití:

1 Láhev dobře protřepat.

2.  Vyklopit aplikátor a zasunout do připravených pěnových koulí.

3. Použijte vhodné rukavice, aplikujte pouze po větru a vyvarujte se potřísnění oblečení.

4. Dbejte bezpečnostních pokynů.

5. Chraňte před mrazem..

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Po spotřebování neotvírat silou a neházet do ohně

Dbejte pokynů výrobce! Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla.

Pozor! Nádoba musí při skladování stát!! Pistoli skladujte pouze vyčištěnou a zajištěnou! H222 H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může prasknout.

H315 H315 Dráždí kůži.

H319 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

prohlášení

P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte.

P211 P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení.

P251 P251 Nepropichujte ani nespalujte ani po použití.

P280 P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P305 + P351 + P338 P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Pokud je to možné, odstraňte stávající kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování.


Upozornění:

Při práci dbejte výhradně pokynů na etiketě . Přípravek není určen pro průmyslové použití.

Telefoní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

nepřetržitě tel: +420224919293, +420224915402

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC


Všeobecná doporučení

Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě

odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.

Vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy. Při dýchacích obtížích dát kyslík.

Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.

Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.

Požití: Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštívit lékaře.

Obsah:500ml

Účinné látky: Geraniol CAS 106-24-1 0,99g/ml

2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol Cas 42822-86-6 5,63g/ml

Obsahuje: propan

Výrobce: vyrobeno v Německu, HAGOPUR  AG, Max – Planck Strasse 17868 89, Landsberg am Lech

Dovozce: ALEX Riegrova 1622, 544 01 Dvůr Králové n/L




Ke stažení: Bezpečnostní list

S TÍMTO PRODUKTEM ZÁKAZNÍCI NAKUPUJÍ

Truhlík SAMO. Mareta - sv.slonová kost + tm. slonová kost 80 cm
Cena s DPH:
389 Kč
Dostupnost:
skladem u dodavatele

Hoštický CERERIT 2,5 kg NA CIBULI A ČESNEK
nejprodávanější
CERERIT S GUÁNEM na cibuli a česnek je organominerální granulované hnojivo se stopovými prvky, určené k výživě cibule a česneku. Výrobek obsahuje minimálně 60% originálního hnojiva CERERIT GSH NPK 8-13-11.
Cena s DPH:
129 Kč
Dostupnost:
skladem u dodavatele

Píst k Rosy (3503)
Náhradní píst k zádovým postřikovačům Rosy.
Cena s DPH:
384 Kč
Dostupnost:
skladem u dodavatele

Paprika pálivá  HABANERO LEMON - SHU500000
Plody jsou v technické zralosti světle zelené a v botanické žluté s výrazným leskem. Papričky připomínají tvarem „lucerničky“, proto mají velmi dekorativní vzhled. SHU 500 000.
Cena s DPH:
46 Kč
Dostupnost:
skladem

Paprika směs AMÁLKA + RÁCHEL / Libera
Směs dvou velmi chutných paprik. Plody se používají hlavně jako velice chutné a barevně zajímavé zpestření zejména zeleninových salátů či pro přímou konzumaci.
Cena s DPH:
31 Kč
Dostupnost:
skladem

Clona zahradní 65% - ROLE 50x1 m
Stínící tkanina zelené barvy, která slouží k zastínění před sluncem. Lze použít pro zabránění nežádoucích pohledů z okolí.
Cena s DPH:
2378 Kč
Dostupnost:
skladem u dodavatele

Provozovatelem internetového obchodu iAgromarket.cz je Agromarket & Agrobazar s.r.o.
Kontakt: e-obchod@iagromarket.cz, Mobil: 603 525 615, Tel: 573 395 569
© 2013 iAgromarket.cz - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Pomoc světla  |   Bachovy esence  |   Smartphone 1  |  LED bulbs   |   Car Accesories  |   Realizace: w-software.com