Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. Galilei Galileo
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Položek : 0 ks      Cena celkem: 0 Kč

Nacházíte se: Úvod / Zahrádkářské potřeby / Pachový ohradník HAGOPUR - PĚNA

Pachový ohradník HAGOPUR - PĚNA

Pachový ohradník HAGOPUR - PĚNA
Kat. číslo:
Dostupnost: skladem
Cena s DPH: 708 Kč

   

doporučit známénu  /   dotaz na prodejce

Pachový ohradník HAGOPUR - PĚNA

PACHOVÝ PLOT – PĚNA

Efektivní ochrana pro člověka i zvěř nejen na silnici

Popis produktu:

Pachový plot-pěna obsahuje speciální pachové látky. Dávkuje se pomocí aplikátoru, který je součástí nebo aplikační pistole. Pěna neovlivňuje životní prostředí.


Použití:

Pachový plot- pěna je nosný materiál,který obsahuje pachový koncentrát. Působí 2 týdny. Pro optimální dlouhodobý účinek je nutné po této lhůtě aplikovat do pěnových koulí koncentrát, který působí 4-6 měsíců. Pěna je dobře přilnavá. Stříká se ve velikosti tenisových míčků. Nanáší se na vidlice stromů,kůru,pařezy(1),kolíky(2), případně svodidla(3). Pěnu ideálně aplikujeme na stranu odvrácenou od silnice. Tím se zvyšuje pozornost zvěře,která i nadále migruje. Ochranného účinku dosahujeme kombinací pachu,zvuku i pohybu silničního provozu. Láhev obsahuje 465 l hotové pachové pěny,tj.cca. 200 pěnových koulí ve vzdálenosti 5 m ve dvou řadách = 500 m pachového plotu na jedné straně silnice. Pěnové „koule“ vydrží až 5 let.

Důležité:

Možnosti použití:

1.s našroubovaným závitem s dávkovačem, po odšroubování závitu s adaptérem


2.použití s dávkovačem: zásobník se závitem našroubovat na zajištěnou pistoli, bezpečnostní šroub  dvěma otočkami otevřít


3.použití s adaptérem:závit od zásobníku odšroubovat a přišroubovat adaptér

Návod k použití:

– Venkovní teplota, teplota nádoby a teplota podkladu minimálně +10°C a maximálně 35°C.

– Před použitím láhev dobře protřepat.

Použití s dávkovačem:

– Zásobník se závitem našroubovat na zajištěnou pistoli, otočte bezpečnostní šroub o dvě otáčky, pistole je odjištěna.

– Stisknout spoušť – Start.

– Pustit spoušť - Stop

Při použití adaptéru:

-     Závit od zásobníku odšroubovat a přišroubovat přiložený adaptér.

1) Nanést pěnu o velikosti tenisových míčků na stromy, kůly, svodidla atd.

2) Pěnu aplikujte zhruba ve výšce pasu ve vzdálenosti 5 m.

3) Prázdnou nádobu odšroubujte a okamžitě

a) našroubujte novou a pokračujte v práci, nebo

b) pistoli nebo aplikátor řádně propláchněte čističem a utáhněte bezpečnostní šroub

c) čističem očistěte i nečistoty z pistole.Diisokyanát , isomery a homology  675 ml 800


Nebezpečí SYMBOLY

Vždy před použitím číst značení a informace o produktu.

Znečištěný obal patří do nebezpečného odpadu a likvidujte dle platných předpisů.


Pozor:

Nádoba musí při skladování stát

Pistoli a aplikátor lze skladovat pouze řádně očištěné.

Pro použití a je nutné se řídit pokyny na etiketách.

Nepoužívat v uzavřených místnostech.


Upozornění:

Při práci dbejte výhradně pokynů na etiketě . Přípravek není určen pro průmyslové použití.

Telefoní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

nepřetržitě tel: +420224919293, +420224915402

Upozornění na nebezpečí:H222 extrémně vznětlivý aerosol. H229 nádrž je pod tlakem. Při zahřátí může prasknout.H315 dráždí pokožku. H317 může způsobit na kůži alergické reakce. H 319 může způsobit těžké podráždění očí. H334  při vdechnutí může způsobit alergie, astmatické symptomy, nebo dýchací potíže. H335 může podráždit dýchací cesty. H351 může pravděpodobně způsobit rakovinu. H373 může při delším, nebo opětovaném používání poškodit orgány.

Ochranné pokyny: P102 nesmí se dostat do rukou dětem. P210 chránit před horkem, horkými plochami, jiskření, otevřeným ohněm a vznětlivými látkami. Nekouřit. P211 nestříkat do ohně, nebo na vznětlivé látky. P251 nepropichovat, nebo házet do ohně, ani po spotřebování. P250 nevdechovat prach/kouř/plyn/mlhu/páru/aerosol. P271 používat pouze venku, nebo v dobře větraných místech. P280 používat ochranné rukavice/oblečení/brýle/obličejový štít. P304,P340 PŘI VDECHNUTÍ. Osobu přivést na čerství vzduch, postarat se o neomezené dýcháni. P305,P351,P338 PŘI KONTAKTU S OČIMA: Několik minut opatrně proplachovat. Kontaktní čočky opatrně vyndat. Dále proplachovat. P410,P412 chránit před slunečním zářením a teplotami +50°XX C/122XX F. Zvláštní označení určitých směsí: EUH204 obsahuje isokyanáty. Může způsobovat alergické reakce. Bez dostatečného větrání je možnost tvorby vznětlivých směsí. U osob, které jsou na isokyanátycitlivé, může při zacházení s tímto výrobkem dojít k alergické reakci. Pokud trpíte astmatem nebo ekzémovými kožními nemocemi, vyvarujte se styku /i styku s pokožkou/s tímto přípravkem. Výrobek nepoužívat při nedostatečném větrání, používat ochranou masku s odpovídajícím plynovým filtrem /Typ A1 podle EN 14387/.Obsah: 675ml

Účinné látky: Geraniol CAS 106-24-1 8g/kg

2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol Cas 42822-86-6 5g/kg


Vyrobil: HAGOPUR AG, Max-Planck-Str. 17, D-86899 Landsberg, Německo

Dovozce: ALEX, Riegrova 1622, 54401, Dvůr Králové nad Labem


Ke stažení:
Bezpečnostní list

S TÍMTO PRODUKTEM ZÁKAZNÍCI NAKUPUJÍ

Hrách zahradní - Alderman 30g
Série MAXI-Pozdní odrůda hrachu vysokého vzrůstu určená především pro pěstování s oporou. Jako oporu lze použít drátěnku, tyč nebo nechat volně popínat po plotu. Rostlina dosahuje výšky 140 – 160 cm. Tvoří lusky velikosti 10 – 12 cm s 9 – 10 zrny středně zelené barvy. Tuto odrůdu lze pěstovat také bez opory, kdy rostliny jsou volně polehané.
Cena s DPH:
23 Kč
Dostupnost:
skladem

Žardina Ciotola Firenze - terakota 30 cm
Plastová žardina s odtokovými otvory v barvě teracota.
Cena s DPH:
83 Kč
Dostupnost:
skladem u dodavatele

Travní směs - Luční 500 g
Standardní luční směs rozšířená o vytrvalejší druhy. Poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech. Vhodná zejména k sušení. Složení: Bojínek luční 20% Festulolium 15% Jílek vytrvalý 15% Kostřava luční 15% Kostřava červená 15% Lipnice luční 5% Jílek mnohokvětý 15% Dávkování: 1 kg na 250 - 300 m2. Hloubka setí je 0,5 - 1 cm. Pěkný vzhled trávníku udržíte pravidelným sečením, výživou a závlahou.
Cena s DPH:
118 Kč
Dostupnost:
skladem u dodavatele

Paprika zel. sladká - AMY rychl,pole
Raná odrůda středního až nižšího vzrůstu určená pro sklizeň v technické zralosti zejména ve folnících, v jižních oblastech i ve volné půdě. Plod je bělozelený, tlustostěnný jehlanec velmi příjemné šťavnaté chuti, v botanické zralosti zářivě červený. První česká odrůda maďarského typu.
Cena s DPH:
35 Kč
Dostupnost:
skladem

Conavit 3 kg
Conavit uvolňuje živiny pomalu a postupně. Podporuje rostliny po celou vegetační sezónu a nemůže být vyplaven vodou jako rozpustná chemická hnojiva, která často znečišťují vodní toky a spodní vodu. Funguje nejlépe ve spojení s mykorhizními produkty. Mykorhizní houby z něj účinně získávají uložené živiny a poskytují je rostlině.
Cena s DPH:
491 Kč
Dostupnost:
skladem u dodavatele

Výživa listová pro orchideje a bromélie ROSTETO - 300 ml ROZPRAŠ
Listová výživa pro orchideje a bromélie je určena k přímé aplikaci na list.
Cena s DPH:
114 Kč
Dostupnost:
skladem u dodavatele

Provozovatelem internetového obchodu iAgromarket.cz je AGROMARKET IRSI s.r.o., IČO: 28304845, se sídlem č.p. 17, 768 75 Loukov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 59979
Kontakt: e-obchod@iagromarket.cz, Mobil: 603 525 615, Tel: 573 395 569
© 2013 iAgromarket.cz - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com